Ako ušetriť poplatok za bežný účet

Ako ušetriť poplatok za bežný účet
slsp
Slovenská sporiteľňa - Osobný účet
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 5,90 € / 2,95 € / 0,00 €

50% zľava z poplatku po splnení podmienok:
 • platby kartou vo výške 200 € v obchodoch, na internete, cez aplikáciu Google pay (debetnými kartami k účtu a kreditnými kartami majiteľa účtu),
 • 1 pravidelnú platbu (trvalý príkaz alebo inkaso),
 • sporenie (na rezervu, pre radosť, k účtu, na bývanie, šikovné investičné sporenie).
100% zľava z poplatku
 • platby kartou vo výške 400 € v obchodoch, na internete, cez aplikáciu Google pay (debetnými kartami k účtu a kreditnými kartami majiteľa účtu),
 • 3 pravidelné platby (trvalý príkaz alebo inkaso),
 • sporenie (na rezervu, pre radosť, k účtu, na bývanie, šikovné investičné sporenie),

 

 • alebo ak aktíva klienta v banke sú vo výške 15.000 €,
 • alebo za aktívne využívanie platobnej karty vydanej k Business účtu (5 uskutočnených transakcií kartou v obchodoch, na internete, cez aplikáciu Google pay alebo výberov hotovosti z bankomatu).

 

vub

VÚB Banka - VÚB Účet
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 6,00 € / 3,00 € / 0,00 €

50% zľava z poplatku

 • ak je klient aktívny a aspoň 1 krát za mesiac využije službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 500 € a zároveň využije aspoň dva z vybraných produktov banky.

100% zľava z poplatku

 • ak je klient aktívny a aspoň 1 krát za mesiac využije službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 500 € a zároveň využije aspoň tri z vybraných produktov banky.

Vybrané produkty:

 • spotrebný úver 
 • hypotekárny úver 
 • min. 3 platby u obchodníka kreditnou kartou
 • sporiaci účet  s minimálnym vkladom 50€ mesačne
 • depozitné produkty v banke vo výške 10 000€ (termínovaný vklad, sporiaci účet, vkladná knižka, podielove fondy, hypotekárne záložné listy
 • životné poistenie La Vita 
 
csob
ČSOB POHODA
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 6,00 € / 3,00 € / 0,00 €

50% zľava z poplatku
 • príjem na účet min. 400 € mesačne (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) a súčasne
 • sú zrealizované aspoň 3 pravidelné SEPA platby mesačne (na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) a súčasne
 • aspoň 5 platieb kartou mesačne za tovar a služby (debetnou alebo kreditnou)

50% zľava z poplatku

 • alebo ak priemerný mesačný stav úspor alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahne min. 20.000 €
 • alebo ak je klient štatutárom právnickej osoby alebo fyzickou osobou podnikateľom, má zriadený balík služieb Podnikateľské konto a zároveň ho aktívne využíva v zmysle podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto
alebo 100% zľava z poplatku
 • kombináciou dvoch 50% zliav

 
csob
mBank mKonto
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 0,00 €

otp

OTP Banka - Aktívny účet
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 6,00 € / 3,00 € / 0,00 €

50% zľava z poplatku - za splnenie podmienky aktívny klient:
 • kreditný obrat na účte klienta je vo výške min. 300 € mesačne a zároveň
 • realizujú sa 3 platby kartou mesačne a zároveň
 • realizuje sa min. 1 platba na základe SEPA trvalého príkazu na úhradu alebo SEPA inkasa mesačne
100% zľava z poplatku
 • za splnenie podmienky Aktívny klient a zároveň
 • ak priemerný zostatok na všetkých vkladových produktoch klienta v banke za kalendárny mesiac je min. 10.000 €

 

 

prima banka
Prima banka - Osobný účet
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 4,90 € / 0,00 €

100% zľava z poplatku
 • ak priemerný denný kreditný zostatok klienta na účte je vyšší ako 10.000 €

Odmena za platby platobnou kartou vo výške 0,50% zo súčtu platieb, maximálne do výšky mesačného poplatku za vedenie účtu.

poštová banka
Poštová banka - Užitočný účet
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 5,00 € / 0,00 €

100% zľava z poplatku
 •  ak priemerný denný zostatok na depozitných produktoch klienta v Poštovej banke, účtoch a vkladových produktoch, za mesiac presiahne 20.000 €.

Depozitné produkty:
Vkladná knižka, Termínovaný vklad, Neviazaný termínovaný vklad, Dobré sporenie Rezerva, Dobré sporenie Istota, Osobný účet.


 

tatra banka

Tatra Banka - Tatra Personal
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 7,00 € / 3,50 € / 0,00 €

50% zľava z poplatku
 • ak klient využije produkty a služby z aspoň 2 produktových kategórií alebo
 • ak zrealizuje aspoň sedem transakcií v sledovanom období prostredníctvom inovácií Tatra banky: mobilná aplikácia Tatra banka, VIAMO alebo platby na internete s využitím jednorazového čísla karty, vygenerovaného v aplikácii MobilePayTB alebo
100% zľava z poplatku
 • ak klient využije produkty a služby z aspoň 3 produktových kategórií alebo
 • spojením dvoch 50% zliav
Produktové kategórie:
 • Hypotekárny úver
 • Bezúčelový úver
 • Kreditná karta
 • Doplnkové dôchodkové sporenie
 • Podielové fondy
 • Sporenie
 • Cestovné poistenie
 • Životné poistenie
 • Poistenie majetku
 • Poistenie splácania hypotéky
 • Cenné papiere
 • Business účet

 

tatra banka
UniCredit Bank - U konto
mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 8,00 € / 0,00 €

100% zľava z poplatku
 • ak bezhotovostný kreditný obrat na účte (mzda, dôchodok) za mesiac je v minimálnej výške 400 €

 

365.bank

365.bank - Účet
Účet a platobná karta zadarmo v prvej mobilnej banke na Slovensku. Mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 0,00 €

Mojmír Bielický
Autor: Mojmír Bielický

Obchodné meno: Ing. Mojmír Bielický

IČO: 51368528

Miesto podnikania: 90041 Rovinka, Repková 1863/14A

Registračné číslo v NBS: 242675